Què volem

Es preten per l'ecosistema Sport Tech donar solucions dirigides a millorar la competitivitat, la seva digitalització, promoure la innovació i canalitzar el talent STEM.

 • Per empreses
  • Accés i captació de finançament per impulsar projectes
  • Sinergies i transversalitat entre sectors i models de negoci
  • Accés a talent STEM
  • Suport a la presentació de nous productes o projectes empresarials
  • Millora de la visibilitat i participació en esdeveniments de projecció internacional
  • Accés a instal·lacions i agents per testar productes i projectes al Barcelona City Sports Lab
  • Borsa de treball
 • Per inversors
  • Far de start-ups
  • Scouting de nous projectes i start-ups
  • Trobades puntuals, webinars i/o ponències i networking
  • Estudis de viabilitat de finançament pels projectes més invertibles i atractius
  • Rendibilitat econòmica
  • Deal flow de projectes
 • Per start-ups i emprenedoria
  • Accés a la incubadora de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
  • Participació en el programa B-STEP i a altres programes d'incubació i d'acceleració
  • Mentoria, formació i acompanyament
  • Netwoking
  • Espais de coworking
  • Accés a programes de patrocini i finançament
  • Borsa de treball
 • Per Entitats esportives
  • Sinergies amb actors implicats amb el sector Sport Tech
  • Digitalització de processos i serveis
  • Accés a nous perfils professionals adaptats al sector Sport Tech
  • Aparador de les novetats Sport Tech
  • Participació al Barcelona City Sports Lab
  • Visibilitzar les entitats Sport Tech