Barcelona Sports Hub

Solucions

Per tal de fer realitat el propòsit del Barcelona Sports Hub i cobrir els objectius de cada un dels seus beneficiaris, millorar la competitivitat, la digitalització, la innovació i promoure el talent STEM, es proposa activar la següent cartera de serveis organitzats en les següents categories.
 

 • Emprenedors
  • Ajuda per trobar finançament en projectes sport Tech a start-ups, centres de desenvolupament i recerca
  • Incubació i acceleració de projectes Sport Tech
  • Mentoria, acords exclusius, facilitació i acompanyament
  • Networking
  • Espais coworking
  • Programes de patrocini
  • Accés a lligues i concursos genèrics i específics
  • Programa d’acceleració B-STEP
 • Inversors
  • Scouting nous projectes i start-ups
  • Deal flow de projectes
  • Trobades puntuals, webinars i/o ponències i networking
  • Success Fee
  • Estudis de viabilitat de finançament pels projectes més invertibles i atractius
  • Rendibilitat econòmica
 • Empreses
  • Accés i captació de finançament per impulsar projectes
  • Far de start-ups i estudis de viabilitat de finançament dels projectes més atractius
  • Sinergies i transversalitat entre sectors i models de negoci
  • Accés a talent STEM
  • Suport a presentació de nous productes o projectes empresarials
  • Desenvolupament d'eines a mida sota demanda de les mateixes necessitats
  • Accés model propi d’intercanvi de dades
  • Millora de la visibilitat i participació en esdeveniments de projecció internacional
  • City Sport Lab
 • Entitats esportives
  • Concentració de seus corporatives 
  • City Sport Lab
  • Accés a fonts de finançament 
  • Digitalització de processos i serveis
  • Accés a nous perfils professionals adaptats al sector sport tech
  • Eines que millorin el coneixement de l’usuari per la seva fidelització
  • Sinergies amb actors implicats amb el sector sport tech
  • Formacions específiques en matèria de negoci i sport tech
  • Millora de la visibilitat